Bobin Birim Dönüştürme

0
2112

Bobin birim dönüştürme aracı, bobin birimlerini (alt kat ve üst katlar) online birbirine dönüştürür.

Bobin; karkas, makara veya madren gibi yalıtkan bir cisim üzerine sarılmış iletken tellerden oluşan devre elemanıdır. Bobin yapımında kullanılan iletken tellerin dışı yalıtılmıştır. Genellikle makara üzerine düz, spiral, helozon ve petek şeklinde sarılırlar.

Bobinde kullanılan makaranın; içi boş bırakılırsa havalı bobin, içine nüve (demir, sıkıştırılmış demir tozu) eklenirse nüveli bobin elde edilmiş olur.

Bobinin ölçü birimi Henry ‘dir. Kısaca H harfi ile gösterilir. Henry çok büyük bir değer olduğundan genellikle alt katları olan mH (miliHenry) ve uH (mikroHenry) birimleri kullanılır. Şema ve formülde bobin L harfi ile temsil edilir.

  • 1000 nH (nanoHenry) = 1 uH (mikroHenry)
  • 1000 uH (mikroHenry) = 1 mH (miliHenry)
  • 1000 mH (miliHenry) = 1 H (Henry)