DAC için Sinüs Dalga Üreteci

0
355

Sinüs dalga üreteci; DAC (Digital Analog Converter) için sinüs periyodu üretmenizi sağlar.

Bu online araç; Arduino Due ve Zero gibi DAC çıkış ucuna sahip kartlar ve mikroişlemciler için tek periyotluk sinüs dalgası üretir. Üretilen sayısal veri dizisi, digital – analog çevrim tablosu için adım değerleridir.

En yüksek adım; sinüs dalgaya ait pozitif alternansın tepe noktasıdır.

En düşük adım; sinüs dalgaya ait negatif alternansın tepe noktasıdır.

Örnek olarak en yüksek adım 1023, en düşük adım 0 seçilmiş ise;

Sinüs dalganın sıfır noktası; pozitif alternans tepe değerinin bir fazlası ile negatif alternans tepe değerinin toplamının yarısı ((1023+1)+0) / 2 = 512 adım değeri olur.

Örnekleme; sinus dalga periyodunu için oluşturan toplam adım sayısıdır. Sinüs dalganın gerçeğe yakınlığı örnekleme sayısı ile doğru orantılıdır.