Gerilim (Voltaj) Bölücü Hesaplama

0
11604

Basit gerilim bölücü hesaplamaları için aşağıdaki online aracı kullanabilirsiniz. Hesaplama aracına herhangi üç sayısal değer girdiğinizde boş bırakılan (istenilen) değeri kendisi hesaplar.

Gerilim bölücü nedir?

Gerilim bölücüler; giriş voltajından daha küçük bir voltaj (veya referans gerilimi) oluşturmak için yaygın kullanılan devrelerden biridir. Genellikle iki dirençten oluşur. Bu devrelerin birincil amacı, iki voltajın oranına bağlı olarak giriş voltajını daha düşük bir değere indirmektir.

Gerilim bölücü

Çıkış gerilimi aşağıdaki formülle hesaplanır;

VOut = (VIn x RAlt)  / (RUst + RAlt)

Yukarıdaki formül ve hesaplama aracı, gerilim bölücü çıkışından çekilecek akım ihmal edilecek kadar küçük (nanoAmper) olduğu durumlarda geçerlidir.